Raadsvergadering 25 april 2018

Tijdens de ingelaste raadsvergadering van woensdag 25 april sprak KIJK!!! zijn grote zorgen uit over de manier waarop de gemeente Meerssen (haar eigen) bouwprojecten opzet en begeleidt. Ook de andere fracties hebben hun twijfels over de kwaliteit daarvan.

Op de agenda stond de aanbesteding van de exploitatie van sporthal Marsana en de verbouwing van de Proosdijschuur tot horecabedrijf waarin de raad moet kunnen vergaderen. Die aanbesteding leidde tot een probleem voor de exploitant van de sporthal, Optisport, én voor de exploitant van de kantine. En de Proosdijschuur is zó verbouwd dat de raad er niet terecht kan voor zijn vergaderingen. Dat was wel de afspraak met de nieuwe eigenaar.

Omdat wethouder Guido Houben, verantwoordelijk voor deze projecten, zaterdag 21 april zijn ontslag had ingediend moest burgemeester Mirjam Clermonts de talloze kritische vragen over de kwesties beantwoorden. KIJK!!! kon voor het moment met die antwoorden leven. Samen met de andere fracties in de raad diende KIJK!!! een motie in waarin wordt aangedrongen op onderzoek door de Rekenkamer naar de gang van zaken rond de verbouwing van de Proosdijschuur. Ongetwijfeld komen in dat traject ook andere projecten in beeld.

KIJK!!! heeft de afgelopen jaren al vaker betoogd dat de gemeente niet genoeg grip heeft op bouwtrajecten. Er waren eerder al problemen met de noodgebouwen bij Stella Maris, de verbouwing van sporthal Marsana, de verbouwing van het gemeentehuis en met de nieuwe gymzaal in Ulestraten. In alle gevallen waren er risico’s, fouten en/of overschrijdingen van het door de raad beschikbaar gestelde budget.

Reacties zijn gesloten.