Raadsvergadering 27 augustus 2018: De Boskant en de gymzaal

De ontwikkelingen rond camping de Boskant waren voor de oppositiepartijen Lokaal DNA en Focus aanleiding de gemeenteraad voor een extra vergadering bijeen te roepen. Die werd afgelopen maandag om 19.00 uur gehouden in de bedrijfskantine van het gemeentehuis.

De gemeente heeft de erfpachtovereenkomst met de eigenaren van de camping opgezegd, nadat het onmogelijk bleek tot overeenstemming over verlenging te komen. Bovendien eist de gemeente in kort geding van de eigenaren dat zij een website vol beschuldigingen aan het adres van de burgemeester, wethouders en ambtenaren sluiten.

KIJK!!! deelt de mening van het College dat de website uit de lucht moet. Bovendien mag voor de Boskant geen uitzondering worden gemaakt als het gaat om de uitvoering van wet- en regelgeving. Er is illegaal gebruik van ruimtes geconstateerd en de eigenaren hebben een achterstand in het betalen van toeristenbelasting. De kwestie sleept al zeker vijf jaar en het heeft er de schijn van dat het vorige college bewust geen haast heeft gemaakt met het oplossen ervan. Het zou in relatie tot de kiezersgunst te gevoelig hebben gelegen.
Het nieuwe college wil – volgens KIJK!!! terecht – af van dit soort slepende dossiers. Het heeft de Boskant na zijn aantreden laten weten de overeenkomst te willen verlengen, of de gronden te willen verkopen. De Boskant zou dan wel alsnog aan al zijn verplichtingen moeten voldoen. In de communicatie daarover is als gevolg van vakanties een en ander misgelopen. Vooral de te late verzending van een brief van de gemeente lijkt daar debet aan. Wethouder Volders gaf dat toe. Een en ander leidde tot de situatie waarin de Boskant en gemeente lijnrecht tegenover elkaar staan.

De fractie van KIJK!!!, Andreas Pohle, Helmie Smeets en Marcel Dassen, steunde een motie van BRUG-M met als belangrijkste advies dat het college zich in eerste instantie richt op het oplossen van de erfpachtkwestie. Het college moet gewoon een niet-onderhandelbaar voorstel doen. De rest komt daarna dan wel. Oh ja, en die website moet voor zaterdag 1 september uit de lucht of het kort geding gaat gewoon door. Het Origineel en het CDA sloten zich daar ook bij aan.
De oppositie beperkte zich tot het steeds weer herhalen dat de gemeente weer in gesprek zou moeten gaan met de eigenaren van de Boskant. Ze beschuldigden het college van onwil om tot een oplossing te komen en leken vooral bezig met het schoonwassen van de handen van de wethouders van Lokaal DNA en Focus in het vorige college.
Overigens had KIJK!!! ook kanttekeningen bij de motie. De fractie vindt dat de raad niet op de stoel van het college moet gaan zitten. Volgens ons bemoeit de raad zich met het aannemen van de motie te veel met het uitvoerende werk van het college en met het dossier van een individuele burger. Dat laatste is ook niet gebruikelijk. Toen bleek dat de wethouder de motie wilde overnemen, hebben we uiteindelijk onze steun gegeven.

Bespreking van deze kwestie nam ongeveer vier uur (!) in beslag. Vervolgens kwam nog een motie van raadslid Björn Hendriks van Focus aan de orde. Hij stelde voor in de naam van de nieuwe gymzaal in Ulestraten ook de naam van oud-wethouder Jo Dejong op te nemen. Daarvoor zou in de gemeenschap van Ulestraten veel steun zijn.
Er was in de raad geen brede steun voor de motie, maar de wethouder zegde wel toe dat bij een volgende gelegenheid de hele Ulestratense gemeenschap betrokken zal worden bij de naamgeving. Voor Hendriks was dat genoeg om de motie in te trekken.
Belangrijkste argument voor het niet instemmen met de motie was voor KIJK!!! dat de spelregels niet halverwege de wedstrijd mogen worden veranderd. Het was een voorstel van Hendriks zelf om de kinderen van de basisschool te vragen om een naam te bedenken. En die kozen niet voor Jo Dejong, zo bleek dinsdag 28 augustus bij de opening. Het werd ’t Uulke.

Uiteraard wenst KIJK!!! de gemeenschap van Ulestraten veel plezier in de nieuwe gymzaal. Ze heeft er lang genoeg op moeten wachten.

Reacties zijn gesloten.