Raadsvergadering 28 juni 2018

Paul Jansen, Bart Swanenvleugel en Remco Janssen worden door de burgemeester beëdigd als burgerraadslid

Ondanks de beperkte agenda nam de raad drie uur de tijd voor enkele debatten. Na de installatie van drie nieuwe burgerleden van de Raadsadviescommissies – namens KIJK!!! Bart Swanenvleugel en Paul Jansen en namens FOCUS Remco Janssen – kregen het Voorstel inzake ontwerp Verklaring van geen bedenkingen Kuilenstraat 60 Rothem i.h.k.v. gevraagde omgevingsvergunning en een voorstel voor een onderzoeksopdracht aan de Rekenkamercommissie alle aandacht van de raad.

Lokaal DNA greep de kans naar aanleiding van het voorstel over Kuilenstraat 60 een aantal zaken aan de orde te stellen. Zoals burgerparticipatie, duurzaamheid en speelplek ’t Romeintje. Verantwoordelijk wethouder Paul Sanders (KIJK!!!) zegde toe dat deze aspecten aandacht zouden krijgen, voor ze die niet al kregen. Om die reden werd de motie van Lokaal DNA (pdf) over genoemde zaken ook niet aangenomen.

Vervolgens ontwikkelde zich een debat over de mate van detaillering van een onderzoeksopdracht aan de Rekenkamercommissie. Dit betreft de gang van zaken rond de verkoop en verbouwing van de Proosdijschuur. De meerderheid van de raad vond de opdracht te gedetailleerd, zeker als in beschouwing werd genomen dat de Rekenkamercommissie onafhankelijk is en – gegeven het onderwerp – zelf een voorstel voor een opdracht kan doen. Uiteindelijk werd de tekst op voorstel van FOCUS zo gewijzigd dat de grote hoeveelheid vragen de status suggesties voor de commissie kregen. Uit de opdracht verdween daarmee dat alle vragen letterlijk beantwoord zouden moeten worden. Het voorstel gaf bovendien vrijheid aan de commissie zelf met aanvullingen voor onderzoek te komen.

Al met al was de sfeer tijdens de vergadering goed. Er was in het algemeen de bereidheid naar elkaars argumenten te luisteren en deze serieus te wegen.

Reacties zijn gesloten.