Rust en stabiliteit

Vanessa de Rond

Mijn eerste half jaar als wethouder in Meerssen zit erop. Tijd om onder de kerstboom de balans op te maken. Als college (en coalitie) hebben we ons, naast het behalen van de inhoudelijk doelen in het bestuursakkoord, tot hoogste doel gesteld om 4 jaar rust en stabiliteit te bieden in Meerssen.
Stabiliteit in het bestuur is belangrijk voor onze inwoners, maar zeker ook voor de medewerkers van de gemeente. Als ambtenaar is niks zo vervelend als steeds wisselende wethouders met hun eigen persoonlijkheid, werkwijze, koers en ideeën. Dat verstoort je werk en maakt het ook voor partnerorganisaties ingewikkeld om samen te werken met de gemeente. En daar hebben inwoners last van.

Dus die stabiliteit: daar gaan we voor! Nog (minimaal) 3,5 jaar!

De basis voelt goed. We hebben een fijn team als college, waarin we elkaar goed aanvullen en in open sfeer met elkaar samenwerken en elkaar helpen. En we hebben het geluk dat we een ontzettend ervaren burgemeester hebben, die ons steunt en van advies kan voorzien.
We zijn als nieuwe, onervaren wethouders in juli 2022 gestart. Daarom is het belangrijk om te blijven leren en open te staan voor reflectie. We evalueren daarom elke paar maanden samen hoe het gaat en wat we nog kunnen verbeteren.

De samenwerking met de raad, de gehele raad bedoel ik dan, is ook cruciaal om stabiliteit te bieden. Als college staan we ten dienste van de gehele gemeenteraad. Elk raadslid neem ik dan ook even serieus en probeer ik zo goed mogelijk van informatie te voorzien, zodat hij/zij in staat is om besluiten te nemen. Ik vind het belangrijk dat we daarbij vooral gebruik maken van de kennis en expertise in onze raad. Ook van oppositieleden, die natuurlijk ook een schat aan ervaring en kennis hebben. Dit draagt allemaal bij aan een stevig bestuur, waar onze inwoners profijt van hebben.
Die samenwerking met de raad is de afgelopen maanden gegroeid, met zelfs af en toe een compliment vanuit een oppositiepartij 🙂

Ik merk dat we als (relatief) jong college vaak anders tegen zaken aankijken en dingen minder traditioneel willen doen. De burgemeester kijkt ons soms vertwijfeld aan als we weer nieuwe ideeën opperen. 🙂
Een voorbeeld is de nieuwjaarsbijeenkomst. We wilden geen stijve receptie, waarbij we de hele avond in een rijtje staan om handen te schudden. We willen in gesprek gaan met inwoners! Ontmoeten en verbinden.

Waar ik in de eerste weken nog zoekende was naar mijn meerwaarde als bestuurder, heb ik nu, na een aantal maanden, steeds meer het gevoel dat ik sturend ben als wethouder.
Ik stuur op een goed proces, met de nadruk op duidelijke communicatie naar inwoners om te laten zien waar we als gemeente mee bezig zijn en waarom we dat doen en hoe dat onze inwoners raakt. Ik probeer zoveel mogelijk alert te zijn op duidelijke taal en zaken niet onnodig ingewikkeld maken.

Na deze eerste 6 maanden hebben we een superleuke afsluiting van het jaar gehad met een kerstborrel (hopelijk gaan we er nog veel meer meemaken!) Je merkt dat de organisatie verjongd is en veel nieuwe energie heeft gekregen. Dit maakt het samen met de kennis van de ervaren medewerkers een mooie plek om te werken. Medewerkers met veel kwaliteit en een enorme loyaliteit. Heel mooi om te zien.

Een van de medewerkers opperde laatst dat als de raad ons naar huis zou willen sturen, er dan eerst toestemming gegeven moet worden door de medewerkers.. haha.. lijkt me een goed plan!

Op naar de komende 3,5 jaar.. Ik heb er zin in!

Vanessa de Rond, wethouder in Meerssen

One comment

  1. Paul Jansen schreef:

    Heb met plezier je ‘verslag’, je terugblik en vooruitblik gelezen. Ik woon nu dan wel in Venray maar volg zo goed als mogelijk de ontwikkelingen in Meerssen. De ferme keuze voor rust en stabiliteit en gebalanceerde vernieuwing van de organisatie is goed geweest. Zeg ik van een afstand. Blijft een feit dat de medewerkers niet bepalen wie er wethouder is. 😉 Veel succes nog. Soms mis ik Meerssen. Goed bezig met KIJK!!,