Tag Archive for Vanessa de Rond

Kwetsbaarheid

Uit: De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy

“Een paar weken terug zag ik een Ted Talk van Brené Brown. Ze is hoogleraar aan de Universiteit van Houston, waar ze al meer dan twaalf jaar onderzoek doet naar kwetsbaarheid, moed, authenticiteit en schaamte. Ik was onder de indruk van haar verhaal, wat heel toepasselijk is op mijn leven op dit moment.
Geïnspireerd door Brené schrijf ik nu dit stukje, over mijn leven en rol als wethouder. Kwetsbaarheid ten top…

Ze spreekt over de kracht van kwetsbaarheid; dat je door je kwetsbaar op te stellen echt verbinding maakt met de mensen om je heen en meer liefde ontvangt. Je leven wordt er mooier door. Kwetsbaarheid is volgens haar het nemen van risico’s, zonder dat het succes gegarandeerd is: de uitdaging aangaan!

Net zoals ik me voelde op 1 juli afgelopen jaar, toen ik gestart ben als wethouder, een sprong in het diepe! Een risico nemen om je baan vaarwel te zeggen en een nieuwe rol aan te nemen, als bestuurder voor de gemeente Meerssen. Een risicovolle rol…
En risico’s nemen past nou niet echt bij mijn persoonlijkheid. Ik voelde me kwetsbaar.

Na bijna een jaar aan de slag te zijn, heb ik veel geleerd, over de inhoud van mijn portefeuilles, over het politieke spel, over de samenwerking tussen bestuurders en ambtenaren en over Meerssen en haar inwoners. Ik heb heel veel mooie mensen ontmoet en hele mooie ervaringen opgedaan. Ik merk dat ik gegroeid ben in mijn rol. Ik voel me steeds sterker.

Dat komt ook doordat we als team (college) een sterke verbinding hebben. We ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Ik voel me gelukkig dat ik in dit team terecht ben gekomen. De verbinding onderling geeft me kracht!

En die nieuw verworven kracht kan ik ook in mijn privé-leven goed gebruiken, nu daar veel verandert en ik alleen verder ga met mijn kinderen op een nieuwe plek.
De kwetsbaarheid van deze fase in mijn leven geeft ook kansen en ruimte voor nieuwe mooie verbindingen. Dat ervaar ik nu elke dag.

Ik haal nog steeds veel plezier en energie uit mijn werk als wethouder en ervaar veel steun aan mijn collega’s.
Mijn collega-wethouder is laatst zelfs komen helpen om Ikea-bedden in elkaar te zetten. En dat is ons goed gelukt.. zonder ruzie te maken. Samenwerking ten top!

Eigenlijk zou elk nieuw college de Ikea-test moeten doen voordat ze starten, om te testen of de samenwerking gaat lukken.
In Meerssen zijn we in elk geval geslaagd. 😊”

Vanessa de Rond, wethouder in Meerssen

Rust en stabiliteit

Vanessa de Rond

Mijn eerste half jaar als wethouder in Meerssen zit erop. Tijd om onder de kerstboom de balans op te maken. Als college (en coalitie) hebben we ons, naast het behalen van de inhoudelijk doelen in het bestuursakkoord, tot hoogste doel gesteld om 4 jaar rust en stabiliteit te bieden in Meerssen.
Stabiliteit in het bestuur is belangrijk voor onze inwoners, maar zeker ook voor de medewerkers van de gemeente. Als ambtenaar is niks zo vervelend als steeds wisselende wethouders met hun eigen persoonlijkheid, werkwijze, koers en ideeën. Dat verstoort je werk en maakt het ook voor partnerorganisaties ingewikkeld om samen te werken met de gemeente. En daar hebben inwoners last van.

Dus die stabiliteit: daar gaan we voor! Nog (minimaal) 3,5 jaar!

De basis voelt goed. We hebben een fijn team als college, waarin we elkaar goed aanvullen en in open sfeer met elkaar samenwerken en elkaar helpen. En we hebben het geluk dat we een ontzettend ervaren burgemeester hebben, die ons steunt en van advies kan voorzien.
We zijn als nieuwe, onervaren wethouders in juli 2022 gestart. Daarom is het belangrijk om te blijven leren en open te staan voor reflectie. We evalueren daarom elke paar maanden samen hoe het gaat en wat we nog kunnen verbeteren.

De samenwerking met de raad, de gehele raad bedoel ik dan, is ook cruciaal om stabiliteit te bieden. Als college staan we ten dienste van de gehele gemeenteraad. Elk raadslid neem ik dan ook even serieus en probeer ik zo goed mogelijk van informatie te voorzien, zodat hij/zij in staat is om besluiten te nemen. Ik vind het belangrijk dat we daarbij vooral gebruik maken van de kennis en expertise in onze raad. Ook van oppositieleden, die natuurlijk ook een schat aan ervaring en kennis hebben. Dit draagt allemaal bij aan een stevig bestuur, waar onze inwoners profijt van hebben.
Die samenwerking met de raad is de afgelopen maanden gegroeid, met zelfs af en toe een compliment vanuit een oppositiepartij 🙂

Ik merk dat we als (relatief) jong college vaak anders tegen zaken aankijken en dingen minder traditioneel willen doen. De burgemeester kijkt ons soms vertwijfeld aan als we weer nieuwe ideeën opperen. 🙂
Een voorbeeld is de nieuwjaarsbijeenkomst. We wilden geen stijve receptie, waarbij we de hele avond in een rijtje staan om handen te schudden. We willen in gesprek gaan met inwoners! Ontmoeten en verbinden.

Waar ik in de eerste weken nog zoekende was naar mijn meerwaarde als bestuurder, heb ik nu, na een aantal maanden, steeds meer het gevoel dat ik sturend ben als wethouder.
Ik stuur op een goed proces, met de nadruk op duidelijke communicatie naar inwoners om te laten zien waar we als gemeente mee bezig zijn en waarom we dat doen en hoe dat onze inwoners raakt. Ik probeer zoveel mogelijk alert te zijn op duidelijke taal en zaken niet onnodig ingewikkeld maken.

Na deze eerste 6 maanden hebben we een superleuke afsluiting van het jaar gehad met een kerstborrel (hopelijk gaan we er nog veel meer meemaken!) Je merkt dat de organisatie verjongd is en veel nieuwe energie heeft gekregen. Dit maakt het samen met de kennis van de ervaren medewerkers een mooie plek om te werken. Medewerkers met veel kwaliteit en een enorme loyaliteit. Heel mooi om te zien.

Een van de medewerkers opperde laatst dat als de raad ons naar huis zou willen sturen, er dan eerst toestemming gegeven moet worden door de medewerkers.. haha.. lijkt me een goed plan!

Op naar de komende 3,5 jaar.. Ik heb er zin in!

Vanessa de Rond, wethouder in Meerssen