Start coalitievorming gemeentebestuur Meerssen

Openbare bijeenkomst maandag 26 maart 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 heeft Partij BRUG-M de meeste stemmen en zetels behaald. Het is gebruikelijk dat de grootste partij in de raad het voortouw neemt in het proces dat moet leiden tot een nieuwe coalitie binnen de gemeenteraad.

BRUG-M heeft de andere politieke partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen zetels hebben behaald uitgenodigd voor een openbare startbijeenkomst in het kader van deĀ  coalitievorming. Alle partijen – behalve BRUG-M dus ook CDA, FOCUS, KIJK!!!, Lokaal DNA en PGM het origineelĀ  – hebben toegezegd daaraan mee te werken en zullen dus aanwezig zijn. Tijdens deze startbijeenkomst zal elke partij middels een verklaring aangeven hoe zij de verkiezingsuitslag interpreteert.

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 26 maart 2018, aanvang 19.30 uur in de bedrijfskantine van het Bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen.

Inwoners van de gemeente Meerssen zijn welkom bij deze openbare bijeenkomst. Burgers krijgen de gelegenheid om (verhelderings)vragen te stellen aan de woordvoerders van de partijen.

BRUG-M heeft met instemming van de andere partijen dhr. Jan Mans gevraagd om als onafhankelijk voorzitter deze bijeenkomst te leiden. Dhr. Mans is zoals bekend oud-burgemeester van o.a. de gemeente Meerssen.

Reacties zijn gesloten.