Vraag van de dag: Vinden jullie dat de gemeente Meerssen zelfstandig moet blijven?

Als dat kan, dan vinden wij dat prima. Maar dan moet het bestuurlijk wel beter gaan in de gemeente. We vinden dat er teveel partijen zijn en in de gemeenteraad is het veel te veel wij tegen zij in plaats van samen voor het algemeen belang.
En de gemeentelijke organisatie moet natuurlijk wel in staat zijn de burgers goed te bedienen. Dat gaat verder dan alleen een paspoort, rijbewijs en bouwvergunning op tijd en tegen een redelijke prijs leveren. Dan hebben we het ook over hoe je je als gemeente weet aan te passen aan veranderende vragen in de samenleving, zoals de behoefte van bewoners aan meer participatie en eigen initiatief. Wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren moeten daarvoor open staan en actief aansluiting zoeken bij de bewoners.
Maar de gemeente moet niet alleen naar zichzelf kijken, we moeten ook een actieve rol in de regio kunnen spelen. Hoe je bijvoorbeeld om gaat met woningbouw, met zorg, met ons landschap, met energieopgaven, met werkgelegenheid. Dat vraagt om samenwerking in de regio. Omdat gemeentes daar samen meerwaarde kunnen leveren.

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

2 comments

 1. Wilbert Peereboom schreef:

  Heel moeilijk te beantwoorden. Volgens mij moet je nu 10,20, 25 jaar vooruit kijken en inschatten wat er dan van een gemeente gevraagd wordt. Uiteraard is de bestuurskracht van een gemeente in ieder geval heel erg belangrijk ( en daar heeft de gemeente Meerssen nog wel een slag te maken). Belangrijk is echter ook hoe de maatschappij zich gaat ontwikkelen. Ik neig naar ‘groter’, ‘complexer’, ‘duurder’ etc. Of een kleine(re) gemeente dan in de vaart der volkeren mee kan blijven gaan is maar de vraag ….

  • Paul Sanders schreef:

   Wat Bureau Berenschot nu heeft uitgezocht is dat we nog een jaar of acht zelfstandig door kunnen als de kwaliteit van bestuur en organisatie snel verbeteren. Na die acht jaar moeten we opnieuw onderzoeken wat nodig is.
   Wij kunnen ons in die aanbeveling vinden. Maar we vinden ook dat we elke twee jaar zouden moeten peilen waar we staan.
   Kunnen we als zelfstandige gemeente onze burgers nog de service bieden die past bij de tijd? Zowel digitaal als aan de balie en in het veld.
   En ook willen we elke twee jaar de tevredenheid van onze burgers meten.
   Tenslotte: we vinden ook dat we sowieso vaker bij onze burgers te rade moeten gaan als het gaat over welke kant we met onze gemeente op moeten. Welke speerpunten van beleid? Socialer? Duurzamer? Goedkoper? Veiliger? Schoner?
   Wij denken dat dat ook politiek meer rust geeft.