Vraag van de dag: Wat doen jullie voor de ondernemers in Meerssen?

KIJK!!! vindt het belangrijk dat er voldoende aanloop blijft naar de winkels die er in de verschillende dorpen nog zijn. Wat de gemeente kan doen is ambitie die er bij ondernemers is, te steunen. En dan met middelen die een gemeente heeft. Dat kan ambtelijke inzet zijn maar ook flankerend beleid dat vooral uitgaat van ja, tenzij. Een en ander kan niet zonder een goed plan, een visie op de winkelvoorzieningen in de gemeente, gericht op de toekomst en gerelateerd aan de regio. De gemeente speelt daar wat betreft KIJK!!! een actieve rol in omdat de ondernemers in de gemeente een sleutelrol spelen in het aantrekkelijk houden van de woonomgeving. Dat betekent dat die ondernemers die rol ook moeten willen spelen en niet alleen voor hun eigen belang maar ook voor het algemeen belang oog hebben. Dat kan alleen als ze goed samenwerken. Nieuwe ondernemers vestigen zich het liefst in een omgeving waar ambitie en dynamiek voelbaar zijn.
Kijken we naar andere ondernemers dan winkeliers dan vinden we dat de gemeente zich zou moeten inspannen om kleine, innovatieve en schone bedrijven naar de gemeente te halen. Ook kan de gemeente zich inspannen de bedrijventerreinen een facelift te geven. Er ligt al een plan voor het terrein aan de Maasstraat in Bunde. Verder zou de gemeente weer netwerkbijeenkomsten kunnen oprichten. Waar zzp-ers en andere ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en bedrijven zich aan elkaar kunnen presenteren. Eventueel gekoppeld aan de jaarlijkse duurzaamheidsdag. Ondernemers zouden ook een rol kunnen spelen in de energietransitie op lokale schaal.

Samenvattend: wij vinden dat de gemeente zich moet inspannen dynamiek te brengen in de gemeentelijke wereld van de ondernemers.

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

Reacties zijn gesloten.