Vraag van de dag: Wat heeft KIJK!!! de afgelopen jaren bereikt?

In de afgelopen bestuursperiode heeft KIJK!!! niet in de coalitie gezeten en dus ook niet in het College van Burgemeester en Wethouders. Daardoor hadden we beperkte invloed op het beleid en de uitvoering daarvan. Toch hebben we in onze ogen het nodige bereikt. We realiseren ons heel goed dat iedereen – ook KIJK!!! – graag vader van een succes is. Maar, in veel gevallen realiseer je dat natuurlijk wel samen met anderen.

We zijn vaak kritisch geweest en fel in het debat. Maar, dat was altijd op de inhoud en het proces en nooit op de persoon. Wat we in elk geval hebben bereikt is dat we geen deelnemer in de vele ruzies in de raad zijn geweest. We mogen die met een gerust hart op het conto van andere partijen schrijven.

In het algemeen

Onze invloed in de gemeente is groot in verhouding tot het bescheiden aantal van twee zetels dat we nu hebben. We kunnen ons voorlopers noemen als het gaat om het kennen en herkennen van nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. We zien dat andere partijen steeds meer elementen uit onze agenda in hun programma’s hebben opgenomen. Zoals burgerparticipatie, de grote aandacht voor leefbaarheid, ontmoeting(splekken), dorpsontwikkelingsplannen, zelfsturing in de  dorpen, accommodaties in eigen beheer, de zorgen om toenemende armoede, begeleiding van jongeren, veiligheid voor fietsers en voetgangers, woningen voor starters, levensloopbestendig bouwen, duurzaamheid en dergelijke. Zelfs de uitkomst van het onderzoek door Bureau Berenschot hebben we voorspeld. We zijn immers steeds kritisch geweest als het gaat om de kwaliteit (stabiliteit, deskundigheid, gericht op de inhoud) van het bestuur en organisatie (o.a. niet naar buiten gericht). Ook hebben we vaak geopperd dat de gemeente voor beleid en regie zelf aan zet kan blijven maar wat betreft de uitvoering meer samenwerking met andere gemeenten en organisaties moet zoeken.

In het bijzonder

Hier vind u een korte opsomming van zaken waarin of waarop onze inbreng groot was, waarin we het initiatief namen of waarvoor we een vurig pleidooi hielden.

 

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

Reacties zijn gesloten.