Vraag van de dag: Wat is jullie standpunt over het accommodatiebeleid?

Heel algemeen: we vinden dat accommodaties overgedragen moeten worden aan de gebruikers. Een gemeente moet niet investeren in stenen maar in mensen en evenementen via subsidies, eenvoudiger regels, ondersteuning enzovoort.

Daarbij, gebruikers weten vaak beter wat er nodig is als het gaat om exploitatie, uitbreiding, onderhoud en sloop dan de gemeente. Ook zijn zij vaak in staat onderhoud goedkoper uit te voeren. Dus: zo veel als mogelijk sportvoorzieningen, gemeenschapshuizen en recreatieve voorzieningen in eigendom van de gemeente overdragen aan de gebruikers. Natuurlijk onder voorwaarden die het ook écht mogelijk en interessant maken voor de gebruikers om de accommodatie te exploiteren en beheren.

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

One comment

  1. Jos Kester, voorzitter stichting KCET schreef:

    Binnen de gemeente Meerssen hebben we heel veel accommodaties, monumenten, natuur en verenigingen, die we allemaal instand willen houden. Dat verg inkomsten om de kosten te kunnen dekken. De bijdrage van de gemeente Meerssen moet terug omdat burgers terug willen naar een lager belastingniveau. De inkomsten kunnen niet omhoog door para-commerciële activiteiten te bevorderen. We willen geen oneerlijke concurrentie bevorderen voor onze ondernemers. Ook willen we niet regulier werk vervangen door vrijwilligers. Wij willen de werkgelegenheid nu net vergroten. De inkomsten verhogen kan door het vergroten van het aanbod aan activiteiten en zo het vergroten van de bezettingsgraad (De koek vergroten). Valt de koek niet te vergroten, dan zullen we moeten terug vallen op het runnen van accomodaties, monumenten, natuur en verenigingen met de bestaande koek. Hierbij moeten we ook bedenken dat door de vergrijzing de koek ook nog kleiner gaat worden. Senioren hebben andere prioriteiten. Samenwerken, fuseren, het herbestemmen van monumenten biedt dan de mogelijkheid aan verenigingen hun aanbod te handhaven, de faciliteiten te vernieuwen en liefst op te waarderen en afscheid te nemen van bestaande verouderde accommodaties.