Vragen met KIJK!!!: sluiting van Maastricht Aachen Airport

In deze rubriek beantwoordt KIJK!!! vragen over haar programma. Deze keer: is KIJK!!! voor sluiting van Maastricht Aachen Airport?

In ons verkiezingsprogramma staat dat we streven naar: “een duidelijke vermindering of stopzetting van overlast door Maastricht Aachen Airport (MAA), veiligheid van omwonenden waarborgen en streven naar een CO2-neutraal alternatief voor MAA”. Wat betekent dit?

In het afgelopen jaar heeft de provincie Limburg verschillende toekomstscenario’s onderzocht waarvan de conclusies zijn samengebracht in een Maatschappelijk Kosten Baten Analyse (MKBA). In die uitwerking is een scenario meegenomen voor de sluiting van het vliegveld en de optie van een veel kleiner en duurzaam vliegveld met veel beperktere activiteiten. We kunnen beide opties omarmen, en we worden enthousiast als we beginnen na te denken wat er gerealiseerd kan worden in plaats van een (groter) vliegveld: een duurzame woonwijk, meer natuur, veel meer zonnepanelen, noem maar op.

We zetten grote vraagtekens bij de economische waarde van het vliegveld voor de regio. Dit is na jaren eindelijk ook door de provincie erkend in diezelfde MKBA. Korte vrachtvluchten, ook tussen Luik en Maastricht, laten zien hoe compleet doorgeslagen het huidige vliegsysteem is. Een meer vervuilende vliegrit met veel geluidsoverlast is economisch veel goedkoper dan vrachtvervoer over de snelweg.

De gemeente gaat niet over het besluit over de toekomst van MAA. We zijn daarom als KIJK!!! beperkt in wat we kunnen agenderen. Wat we kunnen doen -en wat we hebben gedaan- is het thema continue op de agenda zetten van de gemeenteraad (zie: https://www.kijkmeerssen.nl/terugblik-naar-raadsperiode-2018-2022/) en het gedogen, de overlast, mogelijke gezondheidsschade en risico’s zoveel mogelijk aankaarten. Daarin hebben partijen in de gemeenteraad zich op belangrijke punten kunnen vinden. Op de laatste raadsvergadering heeft het college en de raad zich unaniem kritisch uitgesproken over het meewegen van de overlast op inwoners in Meerssen in de MKBA MAA en is er een motie aangenomen waarbij Meerssen zich bij Gedupeerde Staten uitspreekt tegen gedogen van proefdraaien van straalmotoren (vergadering 10 februari 2022).

We maken ons erg zorgen over de politieke besluitvorming rond MAA bij de provincie. Recent is het nieuws bekend gemaakt dat Schiphol en MAA al een tijdje werken aan een samenwerkingsconvenant. Is het toevallig dat dit thema pas op de agenda van de provincie komt te staan voor besluitvorming na de gemeenteraadsverkiezingen terwijl er nu nog geen details bekend zijn gemaakt? Wordt hier een handig politiek spel gespeeld om te kunnen uitbreiden zonder al te veel ophef?

KIJK!!! wil zich blijven verweren tegen een continuering of uitbreiding van MAA. We zijn de enige partij in Meerssen die dit standpunt inneemt. We hopen hiervoor een groter mandaat van de kiezer te krijgen zodat onze stem zwaarder weegt.

Reacties zijn gesloten.