Terugblik Raadsperiode 2018-2022

KIJK!!! heeft in de afgelopen jaren steeds bestuursverantwoordelijkheid genomen, onder andere met de wethouders Gerard IJff en Peter Hovens, die beiden aan de PvdA verbonden zijn, net als KIJK!!!. We horen van inwoners dat de gemeente inmiddels in rustiger vaarwater terecht is gekomen en goede resultaten boekt. Vanuit die rust en betrouwbaarheid gaan we in de komende jaren meer kunnen betekenen voor alle inwoners.

U kunt hier artikelen lezen met nieuws en standpunten in de raadsperiode 2018-2022.

Over begroting


Kijk visie op de gemeentebegroting 2022

Begroting 2021-2024 door provincie goedgekeurd (2020)

Op-de-rit (2020)

Anders denken omdenken kadernota 2021-2024 (2020)

De raad moet eindelijk volwassen worden (2019)

Het nieuwe jaar in (2019)

Over de begrotingsvergadering van 8 november (2018)


Maastricht Aachen Airport


Het effect van het rapport van Geel (2021)

Petitie stop vlieghinder Maastricht Aachen airport (2019)

Herbezinning MAA (2019)

Antwoorden op vragen over het parkeren bij MAA (2019)

Kijk erg ongerust over parkeren MAA (2019)

Meten is weten (2018)

Nog maar eens Maastricht Aachen Airport (2018)

Weer pannen van het dak (2018)


Bestuurlijke Toekomst


Raad besluit zelfstandig te blijven (2021)

Wat we in de gemeente nodig hebben dat we eens wat positiever naar de toekomst kijken (2021)

Kijk heeft vragen bij het aanbod van de provincie-limburg (2021)

De kijk van kijk (2020)

Kijk en de regieorganisatie (2019)

Andreas Pohle voorzitter stuurgroep onderzoek regiegemeente (2019)

Divers


Over energietransitie: raadsvergadering 27 juni 2019

Over bestuurscultuur: snel voorbij (2018)

Armoede in beeld (2018)

Raadsvergadering 27 augustus 2018 de Boskant en de gymzaal

Kijk neemt deel aan nieuwe coalitie (2018)


Over KIJK-leden


Gea Meijers: ik kies Kijk u ook?

Hub Lemmens nieuwe voorzitter Kijk

Kijk organiseert openbare themabijeenkomst over de jeugdzorg met Marcel Dassen

Voorzitter Kijk gaat fietsen voor plan in Malawi

Paul Janssen nam gisteren afscheid als raadslid voor Kijk