Kwetsbaarheid

Uit: De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy

“Een paar weken terug zag ik een Ted Talk van Brené Brown. Ze is hoogleraar aan de Universiteit van Houston, waar ze al meer dan twaalf jaar onderzoek doet naar kwetsbaarheid, moed, authenticiteit en schaamte. Ik was onder de indruk van haar verhaal, wat heel toepasselijk is op mijn leven op dit moment.
Geïnspireerd door Brené schrijf ik nu dit stukje, over mijn leven en rol als wethouder. Kwetsbaarheid ten top…

Ze spreekt over de kracht van kwetsbaarheid; dat je door je kwetsbaar op te stellen echt verbinding maakt met de mensen om je heen en meer liefde ontvangt. Je leven wordt er mooier door. Kwetsbaarheid is volgens haar het nemen van risico’s, zonder dat het succes gegarandeerd is: de uitdaging aangaan!

Net zoals ik me voelde op 1 juli afgelopen jaar, toen ik gestart ben als wethouder, een sprong in het diepe! Een risico nemen om je baan vaarwel te zeggen en een nieuwe rol aan te nemen, als bestuurder voor de gemeente Meerssen. Een risicovolle rol…
En risico’s nemen past nou niet echt bij mijn persoonlijkheid. Ik voelde me kwetsbaar.

Na bijna een jaar aan de slag te zijn, heb ik veel geleerd, over de inhoud van mijn portefeuilles, over het politieke spel, over de samenwerking tussen bestuurders en ambtenaren en over Meerssen en haar inwoners. Ik heb heel veel mooie mensen ontmoet en hele mooie ervaringen opgedaan. Ik merk dat ik gegroeid ben in mijn rol. Ik voel me steeds sterker.

Dat komt ook doordat we als team (college) een sterke verbinding hebben. We ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Ik voel me gelukkig dat ik in dit team terecht ben gekomen. De verbinding onderling geeft me kracht!

En die nieuw verworven kracht kan ik ook in mijn privé-leven goed gebruiken, nu daar veel verandert en ik alleen verder ga met mijn kinderen op een nieuwe plek.
De kwetsbaarheid van deze fase in mijn leven geeft ook kansen en ruimte voor nieuwe mooie verbindingen. Dat ervaar ik nu elke dag.

Ik haal nog steeds veel plezier en energie uit mijn werk als wethouder en ervaar veel steun aan mijn collega’s.
Mijn collega-wethouder is laatst zelfs komen helpen om Ikea-bedden in elkaar te zetten. En dat is ons goed gelukt.. zonder ruzie te maken. Samenwerking ten top!

Eigenlijk zou elk nieuw college de Ikea-test moeten doen voordat ze starten, om te testen of de samenwerking gaat lukken.
In Meerssen zijn we in elk geval geslaagd. 😊”

Vanessa de Rond, wethouder in Meerssen

Politiek café over water in Meerssen

“Water”, dat was het thema voor de 40 deelnemers van het politiek café dat KIJK!!! op 28 februari bij Conne5t op de markt in Meerssen organiseerde. Wateroverlast en droogte beperken, water beter vast houden en schoon water behouden: hoe lukt het ons die uitdagingen aan te gaan en wie draagt welke verantwoordelijkheid? Lukt het de overheid om de invloed van klimaatverandering op ons water bij te benen?
Wethouder Vanessa de Rond van KIJK!!! ziet kansen als overheden samenwerken met burgers:
“Door een hele trits maatregelen kunnen we wellicht de grote schade van 2021 in de toekomst voorkomen, zodat er de volgende keer een laagje water staat in plaats van ruim een meter. De gemeente kan de burger nog actiever helpen”.
Natuurorganisaties bieden een goed voorbeeld voor ons allen in het beter opslaan van water in de grond. “De natuur bevat zelf al oplossingen voor wateroverlast en droogte. Dat stimuleren is effectief”, volgens Hettie Meertens van ARK Natuurontwikkeling. “Als we wakker blijven, als we met zijn allen de bal de berg op blijven rollen, zullen we mensen, dieren en natuur kunnen beschermen tegen de risico’s van ons watergebruik”.
“De politiek is te veel met de korte termijn bezig geweest, waardoor onze opgaven rond water groter zijn geworden. We moeten juist meer vooruitzien”, zegt Thea Jetten, lijsttrekker van GroenLinks voor Provinciale Staten Limburg. “Burgers hoeven niet bij de pakken neer te zitten en kunnen zelf eenvoudig actie ondernemen door te zorgen voor groene tuinen, het opruimen van vuil in de natuur en meldingen doen van mogelijke overtredingen”. Een nog grotere opgave is volgens haar het voorkomen van schaarste van water (droogte). Een probleem dat steeds dichterbij komt.
Arnold Jansen, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, beschreef de uitdagingen die het waterschap heeft om de waterkwaliteit te verhogen, zodat we genoeg schoon drinkwater hebben: “We gaan heel kwistig om met waterkwaliteit door allerlei soorten van schoner en vuiler water samen af te voeren naar de zuiveringsinstallatie”.
Tijdens dit Politiek Café waren veel kandidaten van Water Natuurlijk Limburg aanwezig. Een partij die door KIJK!!! van harte ondersteund wordt. Welk verschil maakt Water Natuurlijk? Gerard IJff lichtte het toe: “We hebben de durf om bedrijven en burgers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid, juist ook als ze zich niet aan de regels houden en ons grond- en beekwater vervuilen”.
KIJK!!! Meerssen ging de gemeentelijke verkiezingen in als een puzzelstukje om gezamenlijk te leggen met anderen. Dit blijft een goed devies voor de aankomende verkiezingen voor de provincie en het waterschap. Als het aan de politieke partijen van KIJK!!! (D66, PvdA en GroenLinks) ligt, zullen we in Limburg toekomstgericht de enorme uitdagingen op het gebied van water gezamenlijk aanpakken.