KIJK!!!-wethouder aan de slag

Het nieuwe college van de gemeente Meerssen

In een extra raadsvergadering is op 30 juni 2022 Vanessa de Rond, die KIJK!!! vertegenwoordigt in het nieuwe college, benoemd als wethouder. Samen met (v.l.n.r) nieuwe wethouders Björn Molling, Inge Smeets, burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz en wethouder Louk Bongarts (uiterst rechts) gaat zij aan de slag. Niet op de foto maar ook onderdeel van het college is de gemeentesecretaris Jacques Eurlings. Vanessa zal zich bezighouden met: Klimaat, Water, Natuur en landschap, Duurzaamheid, Milieu, Maastricht Aachen Airport, Jeugd, Onderwijs en Bibliotheek.

Nieuwe gezichten bij KIJK!!!

Burgerraadsleden Torben Mulder, Jack Giesen en Jean Muris
Burgerraadsleden Torben Mulder, Jack Giesen en Jean Muris

Nieuwe burgerraadsleden

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 mei 2022 zijn Jack Giesen, Torben Mulder en Jean Muris namens KIJK!!! benoemd als burgerlid. Dit betekent onder andere dat zij tijdens de raadsadviesvergaderingen inhoudelijke vragen mogen stellen over de door het college ingediende voorstellen. De raadsadviesvergaderingen vinden altijd twee weken voor de raadsvergaderingen plaats en zijn voor iedereen toegankelijk.

Nieuwe bestuursleden

Een dag eerder, tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 mei, hebben de leden van KIJK!!! twee nieuwe bestuursleden benoemd: Vanessa de Rond is opvolgster van Gea Meijers als penningmeester en Pia van Heel volgt Ingmar Koch op als secretaris. Daarnaast heeft de ALV er ook mee ingestemd dat Hub Lemmens nog een periode van maximaal drie jaar voorzitter van KIJK!!! blijft.