Tag Archive for raadsvergadering

Snel voorbij

De raadsvergadering van afgelopen donderdag 14 februari was een hele snelle. Enkele moties – over snel internet in het buitengebied en de schenking van een kunstwerk – kregen raadsbreed steun. Ook zette de raad een streep onder het proces van legalisering van in het verleden illegaal opgetrokken bouwwerken en bouwsels, met name ook de coulanceregeling. KIJK!!! had daar wel kanttekeningen bij. We vinden dat zaken aan de voorkant goed geregeld moeten worden en dat de gemeente Meerssen daar niet altijd een goede beurt mee maakt. Wat dan ontbreekt in voorstellen om de zaken weer recht te trekken is een gedegen analyse waarmee de oorzaak wordt aangewezen en een plan van aanpak om soortgelijke missers in de toekomst te voorkomen. We drongen erop aan dat daar vanaf nu een begin mee zou worden gemaakt. Ook vroegen we aandacht voor strikte handhaving van bouwregels opdat voorkomen wordt dat we over een aantal jaren weer achterstallig onderhoud moeten doen (legaliseren) en daarvoor weer een plan moeten opzetten en geld voor moeten uittrekken. Al met al was de vergadering na een uur voorbij.

Raadsvergadering 13 december 2018

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 december bleek dat de raad wil dat de gemeente ook onderzoek doet naar de kosten van verbetering van de eigen organisatie en/of het overhevelen van het meest kwetsbare deel van de organisatie naar Maastricht. Dit naast een onderzoek naar de kosten van overheveling van de uitvoerende diensten naar Maastricht met behoud van medewerkers die nauw contact onderhouden met de burgers om dat beleid vorm te geven en medewerkers die het bestuur ondersteunen (regiegemeente). In alle gevallen blijft de gemeente zelfstandig. Voor een breder onderzoek is mogelijk meer geld nodig dan de 80.000 euro die de gemeente nu gereserveerd heeft en waarvan de provincie de helft betaalt.

De raad wil via een stuurgroep, bestaande uit leden van de fracties, zelf bepalen hoe dat onderzoek vorm krijgt. Burgemeester en wethouders voeren het uit. Ook meende de raad dat de ondernemingsraad in dit proces een eigen verantwoordelijkheid heeft, maar ook een eigen plek. KIJK!!! pleitte voor een voorzitter die bekend is met dit soort processen en met hoe je met de conclusies van het onderzoek kunt omgaan. Andreas Pohle benadrukte dat met het onderzoek zoveel mogelijk objectieve informatie verzameld moet worden om te kunnen komen tot een goed afgewogen besluit. Maar, het onderzoek zou ook zo snel mogelijk moeten starten en worden afgerond, om de mensen in de organisatie duidelijkheid te kunnen geven. De zorgvuldigheid mag daar natuurlijk niet onder lijden.

Verder besloot de raad voorlopig te vergaderen in het bedrijfsrestaurant van de gemeente. Ook besloot hij budget beschikbaar te stellen voor het uitwerken van accommodatiebeleid. KIJK!!! pleit al jaren voor het definitief opstellen van beleid maar partijen als Focus en Lokaal DNA hebben dat steeds weten te traineren. Het heeft ertoe geleid dat de provincie nu een ultimatum heeft gesteld: er moet beleid zijn vóór 1 januari 2020. Wethouder Jan Gulikers gaf aan dat dat betekent dat de raad daar nog voor de zomer van 2019 een besluit over moet nemen om het te kunnen verwerken in de begroting van 2020 en volgende jaren. Het werd ook wel eens tijd!