Vraag van de dag: hoe houden we de dorpen leefbaar

DorpDe eerste vraag die je moet beantwoorden is wat leefbaar is. Dat is misschien wel in elk dorp anders. De leefbaarheid van een dorp hangt niet per se af van de aan- of afwezigheid van een supermarkt. Wel belangrijk is of bewoners zich thuis voelen in hun dorp. En dan vooral of men elkaar kan ontmoeten. Dat kan bijvoorbeeld ook in huiskamers als De Ketel in Meerssen en Ut Zaelke in Bunde.

De mensen die het beste weten wat daadwerkelijk nodig is, zijn de dorpsbewoners zelf. Zij zijn aan zet om voor hun dorp of buurt een ontwikkelingsplan te maken. Daarin kunnen ze vastleggen wat voor hun dorp in de komende tien, vijftien jaar nodig is. En, wat zij daar zelf in kunnen betekenen en welke rol de gemeente moet spelen. Dat is niet overal hetzelfde en dat kan in de loop der jaren veranderen. Je moet die plannen dus regelmatig bijstellen.

Wij dringen er in de raad al jaren op aan om dorpsontwikkelingsplannen op te stellen, met de gemeente in een ondersteunende rol. KIJK!!! denkt dat de bewoners van de dorpen daarin het voortouw moeten nemen en krijgen.

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

3 comments

  1. Wilbert Peereboom schreef:

    Zou het een idee zijn om a la grote steden met een equivalent van de deelgemeenteraden te gaan werken. Niet heel formeel maar wel ‘ingesteld’ namens de gemeente en dus met meer gezag dan buurtvaders lid?

  2. Paul Sanders schreef:

    Dat is zeker een idee waarmee we aan de slag kunnen maar eerst willen we er de bewoners van de dorpen over horen. We vinden dat zij vooral moeten vertellen hoe ze georganiseerd willen zijn. Als de communicatie met de gemeente maar goed is. De gemeente stelt zich vooral op als hulp bij het bereiken van doelen. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk wat mogelijk is, stelt de grenzen voor wat kan.