Vraag van de dag: Wat moet de gemeente doen voor mensen in armoede?

De gemeente moet voorkomen dat deze mensen buiten de samenleving komen te staan. En ze moet er vooral voor zorgen dat hun kinderen mee kunnen blijven doen. Met onderwijs, met sport, met verjaardagsfeestjes, met muziekles; kortom met alles dat nodig is om een kind in gezondheid te laten opgroeien. Dat is de beste garantie dat het ook als volwassene werk vindt en goed voor zichzelf en zijn naasten kan zorgen.
Wat de gemeente precies doet voor elk individueel geval kan verschillen.
De gemeente moet ook de Ruggesteun blijven helpen.

Wij vinden dat het voorkomen en oplossen van armoede geld mag kosten. De samenleving wordt er beter van als alle mensen het gevoel hebben er écht bij horen.

Lees in ons verkiezingsprogramma meer over de gezonde gemeente.

2 comments

 1. Wilbert Peereboom schreef:

  Ik denk dat de rol van de gemeente relatief klein is op dit aspect. Volgens mij moet de gemeente vooral ‘loket zijn’ voor mensen met armoede of actief deze mensen moet benaderen als er indicaties zijn. Vooral deze mensen aan de hand nemen en hen de weg wijzen in de moeilijke maatschappij. Waar kan hulp geboden worden, waar kan men zich wenden etc….

  • Paul Sanders schreef:

   Wij denken dat de rol van de gemeente belangrijk is als het om armoede gaat. De gemeente moet inderdaad een actieve rol spelen in het opsporen van mensen die in armoede leven. En ze wijzen op regelingen voor vrijstelling van gemeentelijke belasting, om financiële gaten te vullen en kinderen mee te laten doen met sport. En de gemeente subsidieert voedselbank Ruggesteun – daar heeft KIJK!!! het initiatief voor genomen.
   Minstens zo belangrijk vinden we dat de gemeente helpt voorkomen dat mensen in armoede terecht komen. Dat kan door regelmatig onder andere scholen, artsen, maatschappelijk werkers, straatcoaches, buurtnetwerken, kerken, voedselbank, platform sociaal domein te laten overleggen over signalen van (dreigende) armoede die zij oppikken. Daar is al een begin mee gemaakt. Wat er nu nog moet gebeuren is het organiseren van goede begeleiding van gezinnen zonder dat dat betuttelend wordt.
   Op een gegeven moment kan een basisinkomen bijdragen aan het voorkomen van armoede. Maar dat kan nog wel even duren. Daar gaat uiteindelijk de rijksoverheid over. De gemeenten kunnen wel druk uitoefenen door er mee te experimenteren.