Tag Archive for bestuur

Hub Lemmens nieuwe voorzitter KIJK!!!

Tijdens de ALV van afgelopen dinsdag heeft Hub Lemmens de voorzittershamer van KIJK!!! overgenomen van Marleen Cremers. Marleen was het afgelopen jaar met veel plezier en elan voorzitter van KIJK!!!, maar zal in de loop van dit jaar buiten de gemeente Meerssen gaan wonen. We bedanken Marleen voor haar inzet en enthousiasme.

Hub maakte het afgelopen jaar al deel uit van het bestuur van KIJK!!!, samen met Jack Giesen en Ingmar Koch.

Na de de ALV hield Marcel Dassen een praatje over de Jeugd GGZ en welke rol Mondriaan Kind en Jeugd daar bij speelt in de gemeente Meerssen.

Ledenvergadering KIJK!!! stemt in met Bestuursakkoord

De leden van KIJK!!! hebben dinsdagavond 22 mei in de algemene ledenvergadering ingestemd met het Bestuursakkoord 2018-2022 Gemeente Meerssen “Stabiel in verbinding”. Na toelichting en discussie stemden 17 leden voor en 2 tegen.

Namens de onderhandelaars gaf fractievoorzitter Andreas Pohle een toelichting op het onderhandelingsproces, de motivatie voor deelname aan de coalitie en de inhoud van het bestuursakkoord.

Belangrijke overweging voor de KIJK!!!-onderhandelaars was de keuze om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Op die manier kunnen we het programma van KIJK!!! maximaal inbrengen. Daarnaast beogen we de verbindende rol, waar KIJK!!! om bekend staat, ook in het komende college te kunnen spelen. Een akkoord op hoofdlijnen maakt een financiële onderbouwing (helaas) niet mogelijk. Maar biedt als belangrijk voordeel meer inbreng van inwoners bij de invulling.

De toelichting en discussie in de ledenvergadering boden gelegenheid om geïnformeerd te worden en uitgebreid van gedachten te wisselen. Dit leidde tot een unaniem ja van alle 13 in de vergadering aanwezige leden. Met 4 keer ja en 2 keer nee van de leden die vooraf hun stem hadden gegeven, resulteerde dit in 17 ja en 2 nee. Daarmee stemmen de leden van KIJK!!! in met het voorliggende bestuursakkoord.

Veel punten uit het verkiezingsprogramma zijn opgenomen in het bestuursakkoord. Een volgende stap wordt de speerpunten van KIJK!!! ook in de komende bestuursperiode tot uitvoering te brengen. Daar ligt een belangrijke taak voor alle betrokkenen: wethouder, raadsleden, burgerraadsleden en andere leden. De portefeuille van Paul Sanders, wethouder namens KIJK!!!, en verdeling van portefeuilles over de KIJK!!! raadsleden en burgerraadsleden zijn hier te vinden.

Wij wensen de vertegenwoordigers van KIJK!!! de komende 4 jaar veel succes met hun werk. En anderen nodigen we uit om politiek en bestuur in Meerssen te blijven volgen en van input te voorzien: van dichtbij of verder weg, met meer of minder betrokkenheid, suggesties, en ideeën; net wat past.

Marleen Cremers nieuwe voorzitter van KIJK!!!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van KIJK!!! op 11 april 2018 trad Paul Sanders af als voorzitter van KIJK!!! omdat hij het raadslidmaatschap niet kan combineren met een bestuursfunctie in de partij.

Paul werd opgevolgd door Marleen Cremers. Marleen woont al 15 jaar in Bunde en inwoners van Meerssen zullen haar vooral kennen van haar inzet voor het Duurzaamheidsplatform, Meerssen en Ontwikkelingssamenwerking en Vluchtelingenwerk.

Tijdens de ALV trad Hub Lemmens ook toe tot het bestuur van KIJK!!! Hij is oprichter/eigenaar van Restaurant P in Grevenbicht en heeft onder andere bij Atos gewerkt. Hub woont ook in Bunde.